TERMENI SI CONDITII

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor
 
•    Folosirea site-ului amanetate.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. Web Display S.R.L.-D. prin intermediul site-ului amanetate.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.
•    Folosirea site-ului amanetate.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au implinit 18 ani.
•    S.C. Web Display S.R.L.-D. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site.
 
2. Scopul urmarit
 
•    Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. Web Display S.R.L.-D prin intermediul site-ului amanetate.ro persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de Anunturi pentru vanzarea sau cumpararea de bunuri sau servicii.
•    Pagina amanetate.ro contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe site-urile respective, S.C. Web Display S.R.L.-D. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor site-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Pagina amanetate.ro este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. Web Display S.R.L.-D. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe siturile unor terti, la care se face trimitere pe Pagina amanetate.ro, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
•    Intregul continut al Paginii amanetate.ro incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. Web Display S.R.L.-D. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Paginii amanetate.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.
 
3. Definitii - Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:
 
Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:
•    Pagina amanetate.ro - site-ul amanetate.ro, inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul amanetate.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
•    Utilizator - orice persoana fizica, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Pagina amanetate.ro fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii amanetate.ro;
•    Amanet - orice persoana fizica autorizata si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii de publicitate furnizate de S.C. Web Display S.R.L.-D. prin intermediul Paginii amanetate.ro.
•    Furnizor/S.C. Web Display S.R.L.-D. - societatea comerciala S.C. Web Display S.R.L.-D., persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, Sos. Pacurari, Nr. 17, Bl. 538, Ap. 14, Cod Postal: 700535, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub nr J22/1079/2015, CUI 34654298, atribut fiscal RO, capital social: 200 lei, telefon: 0753 509 078, e-mail: contact@amanetate.ro.
•    Anunt - oferta publica lansata de un Amanet cu scopul de a fi publicata de catre S.C. Web Display S.R.L.-D. prin intermediul Paginii amanetate.ro cu privire la vanzarea unui Produs.
•    Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin prezentul document.
•    Termeni si Conditii - prevederile din acest document, create de S.C. Web Display S.R.L.-D. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Paginii amanetate.ro, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. Web Display S.R.L.-D. prin intermediul Paginii amanetate.ro.
•    Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Pagina amanetate.ro.
 
4. Aspecte Generale
 
•    Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina amanetate.ro, care sa contina:
                        Datele reale de localizare si contact ale Amanetului,
                        Descrierea reala a produsului care face obiectul Anuntului,
                        Pretul.
                         
•    Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor, Amanetul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Amanetul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.
•    Procedura postarii unui Anunt pe Pagina amanetate.ro este detaliata la sectiunea intitulata „Intrebari frecvente” de pe Pagina amanetate.ro.
•    Valabilitatea unui anunt este este variabila in functie de pachetul achizitionat.
•    Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
 
5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului
 
•    Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Amanet prin intermediul Paginii amanetate.ro care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.
•    Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii amanetate.ro sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Amanet si datele publicate pe Pagina amanetate.ro de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Amanet care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut pe Pagina amanetate.ro.
•    Furnizorul nu ofera nicio garantie Amanetelor sau Utilizatorilor ca Pagina amanetate.ro va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Amanetele sau Utilizatorii le-ar putea suferi din aceasta cauza.
•    Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.
•    Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Amanetelor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.
•    Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii amanetate.ro.
•    Furnizorul are dreptul de a sterge orice anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatori ai serviciului. Deasemenea, in cazul in care anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.
•    Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina amanetate.ro, in afara Anunturilor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.
•    Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise in Anunturi.
•    Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Amanetele Paginii amanetate.ro.
 
6. Drepturile si Obligatiile Amanetelor
 
•    Amanetul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile site-ului, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.
•    Amanetul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a produsului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.
•    Amanetul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
•    Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului catre Furnizor spre publicare pe Pagina amanetate.ro prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.
•    In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Amanetului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Pagina amanetate.ro in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.
 
7. Verificarea/Moderarea Anunturilor
•    Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Pagina amanetate.ro de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.
•    Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.
•    Nu este permisa stergerea si republicarea anunturilor cu acelasi continut la un interval mai mic de 30 zile (termenul de reactualizare al unui anunt)
•    Un Anunt este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.
•    Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.
•    Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).
•    Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia produselor noi, sigilate.
•    Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru
◦                      droguri, obiecte si materiale erotice sau obscene.
◦                      alcool si bauturi alcoolice.
◦                      tigari si produse pe baza de tutun
◦                      bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de crima.
◦                      bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana.
◦                      bunuri inexistente.
◦                      produse contrafacute sau replici (doar daca este specificat)
◦                      materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde).
◦                      muzica, filme, software sau alte bunuri care incalca drepturile de autor si proprietate intelectuala.
◦                      arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale (arme militare, arme de vanatoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecţie, arme de panoplie) si arme albe (baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, maciuci şi bastoane telescopice).
◦                      arme si munitii letale/neletale care nu respecta Dispozitiile prevazute de catre Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
•    Nu pot fi publicate anunturi care contin link-uri catre alte site-uri.
•    Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu produsul / serviciul oferit)
•    Nu pot fi publicate anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.
•    Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
•    Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam).
•    Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Pagina amanetate.ro (inclusiv cele promovate), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:
◦                      fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;
◦                      fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Pagina amanetate.ro
•    In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Pagina amanetate.ro, atunci Amanetul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul.
•    In situatia in care un anunt promovat este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile site-ului amanetate.ro, Utilizatorul va primi in contul de pe site, posibilitatea de a adauga din nou acel anunt, respectand termenii si conditiile. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui posibilitatea.
•    In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul temporar Amanetului la Pagina amanetate.ro in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.
•    In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor, modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.
 
8. Promovarea Anunturilor
 
•    Orice Anunt postat pe Pagina amanetate.ro direct de catre Amanet poate fi promovat conform articolului 8.2.
•    Promovarea unui anunt consta in:
◦                      evidentiere sa in lista, cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;
◦                      includerea anuntului in galeria de Anunturi promovate (Recomandate);
•    Promovarea este valabila pentru un singur anunt. Zilele ramase nu se reporteaza si nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit.
 
9. Preturi. Modalitati de plata
 
•    Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite pe Pagina amanetate.ro, la sectiunea Abonament.
•    In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul va fi promovat pe Pagina amanetate.ro in maxim 12 ore de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.
•    Plata in pagina amanetate.ro se poate face prin transfer bancar sau card online
•    Pentru plata prin card de credit/debit, este necesara completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda sunt date de 2Checkout, furnizorul de servicii de plata prin card online, in pagina catre care va fi redirectionat Amanetul.
•    Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.
•    Plata pentru serviciul de Publicitate si/sau Promovare al anuntului pe amanetate.ro se realizeaza astfel:
◦    Daca metoda de plata selectata este online, prin card bancar: in RON, la cursul afisat in pagina de plata a procesatorului de plati S.C. EuroPayment Services S.R.L. (euplatesc.ro)
◦   Daca metoda de plata este prin transfer bancar, plata va fi afisata in RON si se va face la ghiseul Bancii Transilvania.
 
 
10. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor
 
•    Orice Amanet poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de S.C. Web Display S.R.L.-D. pe Pagina amanetate.ro, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
•    De asemenea, Amanetele au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Amanet al Paginii amanetate.ro care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. Web Display S.R.L.-D. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Amanet al Paginii amanetate.ro, despre care au cunostinta.
•    Plangerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina amanetate.ro.
•    Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Amanetului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
•    Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 7 zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Amanetului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
•    Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro
 
12. Nota de Informare privind Protectia Datelor cu Caracter Personal
 
•    Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, S.C. Web Display S.R.L.-D. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Amanetele i le furnizeaza cu ocazia accesarii Paginii amanetate.ro si/sau completarii formularelor disponibile pe Pagina amanetate.ro.
•    Orice persoana care acceseaza Pagina amanetate.ro si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina amanetate.ro, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. Web Display S.R.L.-D. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Amanete si/sau Utilizatori cu aceasta ocazie. Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. Web Display S.R.L.-D. prin intermediul Paginii amanetate.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Amanete a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre Amanete Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Amanetele, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata si inclusiv intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobari separate exprese din partea Amanetelor si/sau Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori si/sau Amanete prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina amanetate.ro vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatiilor care pot conduce la identificarea unui Amanet si/sau Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
•    Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Amanet si/sau Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Amanetul si/sau Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.
•    Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Amanetul si/sau Utilizatorul se pot adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: S.C. Web Display S.R.L.-D., Iasi, Sos. Pacurari, nr. 17, bl. 538, ap. 14, sau contact@amanetate.ro specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.
 
13. Modificarile prezentului document
 
•    Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile fara o notificare prealabila a Amanetului si/sau Utilizatorului.
•    Este responsabilitatea Amanetelor si/sau Utilizatorilor de a verifica periodic continutul acestor Termeni si Conditii.
 
14. Legea aplicabila. Litigii
•    Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in prezentul act, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea romana in vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o disputa aparuta in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.
Autentificare
Utilizator
Parola
Ati uitat parola? Recuperare